Globaltech

Jsme moderní společnost, která se rychle a flexibilně přizpůsobuje rostoucím požadavkům klientů na zajištění spektra služeb souvisejících s jejich rozvojem technologií, výrobků a výrobních procesů.

Nacházíme ty nejlepší cesty v uspokojování stále rostoucích potřeb a požadavků našich klientů a obchodních partnerů. Vždy hledáme nové možnosti i produkty, abychom podpořili rozvoj našich partnerů a neustále rozšiřujeme naše služby pro své klienty.

Cílem je maximální spokojenost klientů a dlouhodobá inovativní spolupráce.

Strojní celky

Dodávky strojních celků tvoří jednu část z nabídky služeb společnosti. Specializujeme se na obory:

 • Polygrafie
 • Papírenství
 • Hygiena a kosmetika
 • Petrochemie
 • Poskytujeme dodávky standardních strojů ale i specializovaná podnikatelská řešení strojních linek a celků.

  Naše základní služby jsou následující:

 • Konzultace, výběr strojního zařízení, projekty, instalace
 • Výroba a dodávka strojů nebo strojních celků
 • Instalace
 • Testování, certifikace
 • Školení obsluhy, školení procesů, výrobních postupů
 • Technický servis, technická podpora
 • Obchodní činnost

  Obchodní činnost společnosti se prolíná nabízeným spektrem služeb v oborech strojírenství, petrochemie, papírenství a hygieny. Poskytujeme podporu prodeje a samotný prodej výrobků pro naše zákazníky ve výrobních odvětvích dodávek našich strojů a strojních celků.

  Výzkum & vývoj

  Výzkum, vývoj a testování jako součást technologií je jedním z důležitých prvků poskytovaných služeb společnosti Global tech. Touto činností se společnost zabývá dlouhodobě a je uživatelem a poskytovatelem několika ojedinělých špičkových technologií, na jejichž vývoji se podílela.

 • Vývoj a testování nových výrobků
 • Vývoj a testování výrobních postupů
 • Vývoj, výzkum a testování chemických a jiných přípravků pro aplikaci hygienické a kosmetické výroby
 • Vývoj a testování bezpečnostních prvků a jejich detekce pro aplikaci v polygrafické výrobě
 • Výzkum, vývoj a testování přísad a aditiv pro využití v petrochemickém průmyslu a strojírenství
 • V rámci výzkumu, vývoje a testování spolupracujeme s řadou specializovaných pracovišť po celé Evropě.

  Poradenská a konzultační činnost

  Poskytujeme konzultační a poradenskou činnost pro přípravu a realizaci projektů vybavenosti a instalace strojů a strojních celků. Naše služby jsou zaměřeny na podporu firem a zlepšování jejich výrobní výkonnosti, zavádění a zlepšování systémů řízení i dalších standardů, zvyšování technické úrovně obsluh strojů a strojních celků.

  Poradenská a konzultační činnost je uplatňována i v požadavku použití a aplikace výsledků výzkumu a vývoje ve výrobcích jednotlivých oborů uváděných činností.

  Kodex společnosti

  Při své práci se setkáváme s důvěrnými, mnohdy i strategicky významnými informacemi jež jsou citlivou hranicí v důvěře vzájemné spolupráce. Společnost Global tech velice pečlivě dbá na zachování diskrétního přístupu ke všem získaným informacím. Tato skutečnost je ošetřena nejen smluvním vztahem, ale i zásadami kterými je celý proces vzájemné spolupráce nastaven.

  Pro práci požíváme vždy profesionální přístup a úsudek, přičemž vždy jednáme v oprávněném zájmu stran kterým jsme smluvně zavázáni.

  Ke každému klientovi přistupujeme vždy individuálně s poskytováním nabízených služeb „šitých na míru“.

  Klientovy požadavky plníme v co možná nejkratších časových termínech, ale vždy tak aby za cenu krátkého termínu nedošlo ke snížení kvality a odbornosti odvedené práce.

  Jsme za všech okolností loajální ke klientovi, kterému poskytujeme poradenské služby.

  Snažíme se o vytvoření trvalých pracovních vztahů. Ukončením aktivní smluvní spolupráce nezaniká dobré jednání s klienty ani vybudovaný osobní kontakt.

  Jednáme vždy tak, abychom zachovali důstojnost a dobrou pověst své profese.

  Kontakty

  V případě zájmu o služby společnosti Global-Tech s.r.o. nás kontaktujte na níže uvedeném emailu.

  • Sídlo & fakturační adresa:

   Global-tech s.r.o.
   Myslbekova 273
   547 01, Náchod
   Česká republika

   IČ: 45535604
   DIČ: CZ45535604
  • Email

   info@global-tech.cz